Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Force Film Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το πρόγραμμα πολυμέσων Humanity On The Move, που αποτελεί δομικό κομμάτι του έργου του Force Film Foundation για την προώθηση της παραγωγής και διανομής ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων αφιερωμένων στην εξερεύνηση σημαντικών κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ηνωμένες Πολιτείες