Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Force Film Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του πολυμεσικού προγράμματος πολλών πλατφόρμων "Half the Sky", το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την καταπίεση των γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη διεθνή τηλεόραση, παιχνίδια κοινωνικής επίδρασης, παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα προς διεθνή διάθεση, τακτικές προσέγγισης και αλληλεπίδρασης με μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων για συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες