Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Food Bank for New York City

Οργανισμός
Food Bank for New York City
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας τεχνολογικής αναβάθμισης του Food Bank, προκειμένου ο οργανισμός να βελτιστοποιήσει και να ενσωματώσει τις ποικίλες δραστηριότητές του ώστε να αυξήσει τις δυνατότητές του και να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στα μέλη των γραφείων και σε χαμηλούς εισοδηματίες της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Ηνωμένες Πολιτείες