Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Food Bank for New York City

Οργανισμός
Food Bank for New York City
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Technology Initiative του οργανισμού προκειμένου να βελτιστοποιήσει και να εντάξει τις ποικίλες δραστηριότητες του Food Bank of New York City. Σκοπός, ο οργανισμός να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές του και να παρέχει με αποτελεσματικότερο τρόπο τις υπηρεσίες του στους οργανισμούς-μέλη του και στους πληθυσμούς που εξυπηρετεί.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Ηνωμένες Πολιτείες