Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Entraide de l'Eglise Réformée de Nice

Οργανισμός
Entraide de l'Eglise Réformée de Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της προσπάθειας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών μετά τις πλημμύρες στη νότια Γαλλία το 2015, κατά τις οποίες ο τροπικός κυκλώνας "Medicane" προκάλεσε σημαντικές ζημιές και σοβαρές ανάγκες σε ευάλωτους και πληγέντες πληθυσμούς, οι οποίες απαιτούν βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ενίσχυση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Γαλλία