Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Entraide de l'Eglise Réformée de Nice

Οργανισμός
Entraide de l'Eglise Réformée de Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αναβάθμιση του κοινωνικού κέντρου της ένωσης με σκοπό να καταστεί προσβάσιμο το ίδιο, καθώς και το υλικό και οι υπηρεσίες που παρέχει, από ανθρώπους με αναπηρίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Γαλλία