Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Οργανισμός
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση του προγράμματος Σημαντικών Περιοχών για τα Πτηνά με σκοπό την αναγνώριση, την παρατήρηση και τη διατήρηση περιοχών ιδιαίτερης σημασίας για την προφύλαξη των πτηνών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία των άγριων πτηνών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Παιδεία
2009
Ελλάδα