Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Οργανισμός
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγράμματος για την προαγωγή των δωρεάν χώρων πρασίνου και των δημόσιων πάρκων, με την παράλληλη εκπαίδευση των παιδιών ως προς τη σημασία των χώρων αυτών. Επιπλέον, η δωρεά στοχεύει σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και στην προσέγγιση παιδιών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με τη φύση, ενώ πέντε ανοιχτές εκδηλώσεις στο τέλος του προγράμματος θα προσελκύσουν ένα ακόμα ευρύτερο κοινό, αποτελούμενο από κατοίκους των επιλεγμένων υποβαθμισμένων περιοχών. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου, για την ανεξάρτητη χρήση δασκάλων με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της οργάνωσης. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 και είναι η μοναδική μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Οι στόχοι της οργάνωσης περιλαμβάνουν τη μελέτη και την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα -η οποία αποτελεί ένα από τα τελευταία φυσικά καταφύγια της άγριας ζωής στην Ευρώπη-, την προώθηση των στόχων της οργάνωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ορνιθολογικούς οργανισμούς, και την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των πουλιώντης Ελλάδας. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Παιδεία
2009
Ελλάδα