Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Οργανισμός
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος υποτροφιών υπό την αιγίδα της ERA-EDTA και της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, που θα εξασφαλίσει 4 υποτροφίες για νέους Έλληνες νεφρολόγους για μία περίοδο 4 ετών. Οι υποτροφίες θα ενθαρρύνουν, θα επεκτείνουν και θα ενισχύσουν το έργο των νέων Ελλήνων νεφρολόγων, και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς εντός του τομέα. Χάρη στην απαίτηση της υποτροφίας για πρακτική άσκηση σε διεθνές επίπεδο, οι δικαιούχοι (υπότροφοι) θα αποκτήσουν διεθνή ιατρικής εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί η συνεργασία, όσον αφορά τόσο την κλινική όσο και τη βασική επιστήμη, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κέντρων Νεφρολογίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) ιδρύθηκε το 1970. Είναι ένας μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα και πρωταρχικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της πρακτικής σε όλους τους τομείς της Νεφρολογίας. Η ERA-EDTA είναι η Ένωση των Ευρωπαίων Νεφρολόγων με πάνω από 7000 μέλη. Έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά οι κύριες δραστηριότητές της καλύπτουν την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου. Βασικός στόχος της Ένωσης είναι η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και του κλινικού έργου στον τομέα της Νεφρολογίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ελλάδα