Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Διαβάζω για τους Άλλους

Οργανισμός
Διαβάζω για τους Άλλους
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού «Διαβάζω για τους άλλους», ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ακουστική βιβλιοθήκη για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ παράλληλα διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως αναγνώσεις βιβλίων σε γηροκομεία, σε ιδρύματα προστασίας παιδιών και σε δημόσιους χώρους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα