Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Διαβάζω για τους Άλλους

Οργανισμός
Διαβάζω για τους Άλλους
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού "Διαβάζω για τους άλλους", ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ακουστική βιβλιοθήκη για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ παράλληλα διοργανώνει ποικίλες άλλες δραστηριότητες, όπως αναγνώσεις βιβλίων σε γηροκομεία, σε ιδρύματα προστασίας παιδιών και σε δημόσιους χώρους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα