Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
City Harvest
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την επέκταση της πρωτοβουλίας Healthy Neighborhoods του City Harvest, το οποίο συνεργάζεται με κατοίκους, κοινοτικούς οργανισμούς, μετασχολικά προγράμματα και τοπικές επιχειρήσεις της πόλης της Νέας Υόρκης με σκοπό την παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας και βελτιωμένης πρόσβασης σε θρεπτικό φαγητό σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ηνωμένες Πολιτείες