Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
City Harvest
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας χρηματοδότησης-γέφυρας και των συμβούλων στρατηγικού σχεδιασμού στο City Harvest προκειμένου ο οργανισμός να συνεχίσει και να αναπτύξει περαιτέρω το έργο του για τη διάσωση και διανομή φαγητού με σκοπό τη σίτιση των επισιτιστικά ανασφαλών κατοίκων της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ηνωμένες Πολιτείες