Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Children's Discovery Centre East London

Οργανισμός
Children's Discovery Centre East London
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη διετή στήριξη του προγράμματος Family Support Project του οργανισμού, με σκοπό την παροχή επαγγελματικών πόρων για τη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη μικρών παιδιών από άστεγες οικογένειες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2013
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Ηνωμένο Βασίλειο