Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Children's Discovery Centre East London

Οργανισμός
Children's Discovery Centre East London
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την εφαρμογή του προγράμματος Ten Good Reasons προκειμένου ο οργανισμός να επεκτείνει την απήχησή του μέσα από συνεργασίες ανάμεσα σε αφηγητές ιστοριών, συγγραφείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σκοπός, οι μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στις δυνατότητες και στην ποιότητα ζωής των παιδιών χάρη στις υψηλής ποιότητας δημιουργικές ευκαιρίες του προγράμματος.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Ηνωμένο Βασίλειο