Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Center to Advance Palliative Care (CAPC)

Οργανισμός
Center to Advance Palliative Care (CAPC)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την εκκίνηση του μοντέλου συνδρομής του Center to Advance Palliative Care, τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία του για την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας με σκοπό την παροχή ποιοτικής ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και τις προσπάθειες του Κέντρου για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα και την εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτού του είδους υπηρεσίες για άτομα στις Η.Π.Α.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες