Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Center to Advance Palliative Care (CAPC)

Οργανισμός
Center to Advance Palliative Care (CAPC)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Center to Advance Palliative Care προκειμένου να προσφέρει δωρεάν διαδικτυακό υλικό και πληροφόρηση στους επαγγελματίες υγείας ώστε να ανταποκριθούν στην πανδημία με τέτοιο τρόπο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ηνωμένες Πολιτείες