Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Brown University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την πενταετή μισθοδοσία ενός επισκέπτη ακαδημαϊκού για το Πρόγραμμα Μοντέρνων Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Brown, προκειμένου να παρουσιάσει τη μοντέρνα Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ιστορίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, να ενσωματώσει τη μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού σε μια ευρεία γκάμα διαφορετικών θεμάτων και να καταστήσει τις Ελληνικές σπουδές προσιτές για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και ποικίλα ενδιαφέροντα.