Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Barnes Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινότητας και προγραμμάτων πρόσβασης προκειμένου να προβληθεί το περιεχόμενο του μουσείου στην πόλη της Φιλαδέλφειας, αναδεικνύοντας διαφορετικές θεματικές όπως η προσχολική εκπαίδευση και η υγεία της κοινότητας. Σκοπός, η ενίσχυση της προσέγγισης μη προνομιούχων περιοχών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες