Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Barnes Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Barnes Foundation με σκοπό την ενεργή συμμετοχή παιδιών, μαθητών και εκπαιδευτικών στα μουσεία, την αλληλεπίδραση με τα έργα τέχνης και την ανάπτυξη βασικών εργαλείων που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη γύρω από τον τομέα των τεχνών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες