Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

COVID-19 και το Μέλλον της Φιλανθρωπίας: ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κοινωφελούς Οργανισμού Robin Hood, Wes Moore, Συζητούν

18 Ιαν, 2021
Τι αποκάλυψε η πανδημία για τις υφιστάμενες κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες στην κοινωνία μας και πώς μπορεί η φιλανθρωπία να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους;

Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Robin Hood, Wes Moore, μέσα από τις διαφορετικές τους εμπειρίες και με κοινό παρονομαστή την ισχυρή κοινωνική τους δράση, κάνουν μια αποτίμηση των μαθημάτων που πήραμε από την πανδημία και συζητούν πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη νέα γνώση για να πορευτούμε προς μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Σκέψεις για τον Ρόλο της Φιλανθρωπίας στην Αντιμετώπιση της COVID-19, Ανισότητες και το Κοινό μας Μέλλον
Μέρος 1ο: Covid-19

Σκέψεις για τον Ρόλο της Φιλανθρωπίας στην Αντιμετώπιση της COVID-19, Ανισότητες και το Κοινό μας Μέλλον
Μέρος 2ο: Ανισότητες

Σκέψεις για τον Ρόλο της Φιλανθρωπίας στην Αντιμετώπιση της COVID-19, Ανισότητες και το Κοινό μας Μέλλον
Μέρος 3ο: Το Κοινό μας Μέλλον

Το ΙΣΝ και ο Robin Hood, ο μεγαλύτερος οργανισμός καταπολέμησης της φτώχειας στη Νέα Υόρκη, έχουν συνεργαστεί εκτενώς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας, μέσα από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης COVID-19 του ΙΣΝ, ύψους $100 εκατομμυρίων και το Power Fund του Robin Hood, μεταξύ άλλων.