Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

`Υποστηρίζοντας την Αποϊδρυματοποίηση των Παιδιών στην Ελλάδα

14 Νοε, 2019
Τα Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα φέρνουν στο προσκήνιο τη σημασία της αποϊδρυματοποίησης για τη θετική εξέλιξη της ζωής ενός παιδιού. Αξιοποιώντας δημογραφικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και στοιχεία από συνεντεύξεις με έμπειρα στελέχη του Οργανισμού, τα Παιδικά Χωριά SOS ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βασίζεται σε δύο άξονες, σε παρεμβάσεις σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και στην ενίσχυση επιτυχημένων αναδοχών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος που θα λειτουργήσει πιλοτικά σε συνεργαζόμενα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα, θα παρέχεται, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού, μία σειρά υπηρεσιών, όπως ψυχολογική υποστήριξη, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Επίσης, οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα θα παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για μία ευρεία ποικιλία θεμάτων, όπως εξοικείωση με τα συμπτώματα του ιδρυματισμού και διαχείριση των σχέσεων με τη βιολογική οικογένεια των παιδιών.

Παράλληλα, για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αναδοχής, το πρόγραμμα προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών, εμπλέκοντας ενεργά υποψήφιους ανάδοχους γονείς, εργαζόμενους των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας καθώς και των φορέων που υλοποιούν τις διαδικασίες αναδοχής. Οι υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε σχέση με τη σημασία της αναδοχής, καθώς και την εκπαίδευση των αναδόχων και των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) βρίσκεται στο πλάι των Παιδικών Χωριών SOS στην προσπάθειά του οργανισμού να μειώσει τον χρόνο παραμονής των παιδιών στα ιδρύματα, να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους και μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει την επιτυχή λειτουργία του θεσμού αναδοχής. Το ΙΣΝ, εξακολουθεί παράλληλα, να υποστηρίζει με δωρεά του πρόγραμμα των Παιδικών Χωριών SOS για τη φροντίδα βρεφών σε ανάδοχες οικογένειες, με μακροπρόθεσμό σκοπό την υιοθεσία τους.