Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ Υποστηρίζει το Πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής

12 Φεβ, 2021
Η δημιουργία πρότυπων Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ) δρομολογείται μέσω του πενταετούς Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Το πρόγραμμα, υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα €400 εκατομμύρια, για την ενίσχυση και την αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα εισέρχεται πλέον στη φάση της πλήρους ανάπτυξής του μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων – CLEO.

Σε πρώτη φάση, και μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα τα εξής νοσοκομεία:

1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» (1η ΥΠΕ)
2. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (1η ΥΠΕ)
3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» (1η ΥΠΕ)
4. Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» (1η ΥΠΕ)
5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (2η ΥΠΕ)
6. Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης (3η ΥΠΕ)
7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (4η ΥΠΕ)
8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (5η ΥΠΕ)
9. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίου) (6η ΥΠΕ)
10. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ (7η ΥΠΕ)

Η επιλογή των νοσοκομείων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έγινε με γνώμονα τα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη ανάγκη, βάσει κριτηρίων όπως η δυναμικότητα κλινών, η βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύουν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι ογκολογικές και οι χειρουργικές μονάδες που περιλαμβάνουν, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και τη βέλτιστη γεωγραφική κατανομή ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Στόχος του προγράμματος είναι:

- Η ενίσχυση των επιτροπών λοιμώξεων στα παραπάνω νοσοκομεία, με στόχο να υπάρχει τελικά αναλογία ενός (1) νοσηλευτή λοιμώξεων ανά 250 κλίνες, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

- Η ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος παρακολούθησης λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και συστήματος παρακολούθησης ΜΑ, που θα παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, την παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών πρόληψης και, τελικά, την εξάλειψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη μείωση της ΜΑ.

- Η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διαπίστευση, πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης και ελέγχου των ΝΛ και της ΜΑ.

Παγκοσμίως, η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω παροχής μη ασφαλούς φροντίδας υγείας είναι μία από τις 10 κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας. Στις χώρες του ΟΟΣΑ εκτιμάται ότι το 15% της συνολικής νοσοκομειακής δραστηριότητας και δαπανών είναι άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής στα αντιβιοτικά.