Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μέλος του European Foundation Centre

01 Αυγ, 2007

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έγινε δεκτό ως μέλος του European Foundation Centre. To European Foundation Centre (EFC) είναι διεθνής σύνδεσμος ιδρυμάτων και εταιρικών χρηματοδοτών, σκοπός των οποίων είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και η ενίσχυση της φιλανθρωπίας ανά την Ευρώπη και πέραν αυτής. Το EFC έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες: τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού νομικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τα ιδρύματα, τη διάδοση και την εδραίωση της ευρωπαϊκής φιλανθρωπίας, τη δημιουργία υποδομών επικοινωνίας, καθώς και την καθιέρωση όρων-δεικτών και την αύξηση των δυνατοτήτων των ιδρυμάτων.

Μερικά από τα κύρια προγράμματα και τις υπηρεσίες του EFC προβλέπουν:  παροχή στοιχείων στους χρηματοδότες τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και ερευνητικά πορίσματα αναφορικά με τα ιδρύματα στην ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, εξασφάλιση προσβάσιμης βάσης δεδομένων για τους χρηματοδότες, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από  500 ιδρύματα και εταιρικούς χρηματοδότες που είναι ενεργοί στην Ευρώπη ή συνεργάζονται μαζί της. Επίσης περιφερειακά και θεματικά χρηματοδοτικά δίκτυα τα οποία παρέχουν την ευκαιρία στους χρηματοδότες να συνεργαστούν επί θεμάτων περιφερειακής ή ειδικής φύσεως (π.χ. εκπαίδευση, HIV/AIDS, κτλ).  Αύξηση των δυνατοτήτων των ιδρυμάτων μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού τους για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών, μέσω σεμιναρίων, συζητήσεων, κ.ά., και τέλος ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μέσω εκπροσώπησης και παρακολούθησης, εκ μέρους των μελών του EFC, των σημαντικών νομικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ και άλλων παρόμοιων παγκόσμιας εμβέλειας. To EFC πραγματοποιεί επίσης μια σειρά δημοσιεύσεις που απευθύνονται σε δωρητές και στο κοινό που ενδιαφέρεται για τη φιλανθρωπία ανά την Ευρώπη και τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του EFC, www.efc.be.