Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοινώνει τη δεύτερη σειρά δωρεών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων

15 Φεβ, 2012
Άμεση προσφορά βοήθειας, με την υποστήριξη 16 μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσω δωρεών συνολικού ύψους €9,2 εκατομμυρίων

Σε συνέχεια της από 23ης Ιανουαρίου 2012 απόφασής του να διαθέσει €100 εκατομμύρια, προκειμένου να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της τρέχουσας κρίσης στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε σήμερα δωρεές συνολικού ύψους €9.200.000 προς 16 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα. Οι δωρεές είναι το δεύτερο τμήμα της βοήθειας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων, μετά και την ανακοίνωση του προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας και της λειτουργίας Κέντρων Ημέρας για αστέγους (ΜΚΟ PRAKSIS) και της διανομής επισιτιστικής βοήθειας σε οικογένειες και ιδρύματα (MKO Άρτος-Δράση). Το Ίδρυμα αξιολογεί, επίσης, επιπλέον οργανισμούς και προγράμματα, συνολικής αξίας €11,5 εκατομμυρίων, τα οποία θα αποτελέσουν σύντομα την τρίτη σειρά των δωρεών του.

Η σημερινή απόφαση εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση του Ιδρύματος ότι η κρίση έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε η άμεση δράση και ανακούφιση είναι ζωτικής σημασίας και απολύτως απαραίτητες. Η δεύτερη σειρά των δωρεών θα διατεθεί σε 16 οργανισμούς για προγράμματα στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και της παιδείας.

Ακολουθεί κατάλογος των δωρεοδόχων οργανισμών ανά τομέα δραστηριοποίησης:

Κοινωνική Πρόνοια

Υγεία

Παιδεία

Εκτός από τη χρηματοδότηση των παραπάνω οργανισμών, το Ίδρυμα αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ίδιας σειράς δωρεών, στις οποίες περιλαμβάνεται πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στα σχολεία, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 3.000 μαθητές ανά έτος, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε κτίρια, στα οποία στεγάζονται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων, καθώς και πρόγραμμα αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής 100 σχολείων σε όλη τη χώρα.

Με την αρχική ανακοίνωση της πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων ($130 εκ.) τον περασμένο μήνα, το Ίδρυμα είχε εκφράσει την ελπίδα να εμπνεύσει και άλλους ιδιώτες ή φορείς, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή. Σήμερα, με αίσθηση βαθιάς ευγνωμοσύνης και ελπίδας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, το Ίδρυμα αναγνωρίζει ότι ένας πολίτης, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να δωρίσει επιπλέον το συνολικό ποσό των €205.000 προς ενίσχυση μερικών από τους προαναφερόμενους 16 οργανισμούς.

Η πρωτοβουλία των €100.000.000 ($130.000.000) αποσκοπεί κυρίως  να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, βοηθώντας εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές συγκυρίες με τον λιγότερα επώδυνο τρόπο. Για αυτό τον λόγο, υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εστιάζουν στην παροχή βοήθειας στα πλέον ευάλωτα άτομα. Εντούτοις, η κρίση είναι εκτεταμένη και έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών κάθε μορφής και είδους, που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινό, σε διαφορετικά πεδία δραστηριότητας. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς έχουν αντιμετωπίσει δραστικούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, καθώς  και στη στήριξη που λάμβαναν έως σήμερα. Κατ’ επέκταση, αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές, οι οποίες περιορίζουν δραματικά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι οργανισμοί σωστά και να προσφέρουν πολλά από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους. Αν και μερικοί από αυτούς τους οργανισμούς δεν εμπίπτουν άμεσα στο στενό πλαίσιο του σκοπού της πρωτοβουλίας, έχουμε αποφασίσει επιλεκτικά να στηρίξουμε ένα μικρό αριθμό από αυτούς, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, αποφέρουν σημαντικά οφέλη και ότι, πιθανός τερματισμός των προγραμμάτων τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα αποτελούσε απώλεια για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.