Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Κατασκευαστικές εργασίες & Αγορά εξοπλισμού
Για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών και την αγορά εξοπλισμού, για τη δημιουργία τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”. 

Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995 από μία ομάδα ιατρών και γονέων. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των παιδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.