Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Νέες δωρεές από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

05 Δεκ, 2012
Κατά τη φθινοπωρινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε μία σειρά νέων δωρεών, οι οποίες εκφράζουν την πρόθεσή του να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις πολλές και συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω των τεσσάρων βασικών προγραμματικών τομέων δράσης του, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προχωρά στην άμεση υπολοίηση των νέων του δωρεών, με σκοπό την υποστήριξη και εφαρμογή σειράς προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης ευρείας ομάδας πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και τις προσπάθειες προσφοράς αποτελεσματικών υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, των τεχνών και του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Συνοπτικά, οι πρόσφατες δωρεές του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στους βασικούς τομείς δράσης του έχουν ως εξής:

  • Παιδεία: Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 7 κράτη ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υλοποιεί δωρεές ύψους €6.628.000, συνεχίζοντας την εκτεταμένη 16ετή παράδοση υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων παγκοσμίως.
  • Τέχνη & Πολιτισμός: Με γνώμονα το σημαντικό ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού στις σύγρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων, το Ίδρυμα ενέκρινε νέες δωρεές ύψους €1.592.000, για την υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε 4 χώρες, συμπεριλαμβανομένης πάντα της Ελλάδας.
  • Υγεία: Στο συγκεκριμένο τομέα, το Ίδρυμα θα υλοποιήσει δωρεές συνολικού ύψους €4.124.000, σε 13 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με βάση το αναφαίρετο δικαίωμα όλων σε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
  • Κοινωνική Πρόνοια: Ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες και κρίσιμες ανάγκες που καθορίζουν τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας παγκοσμίως, το Ίδρυμα θα διαθέσει €3.266.000 σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Πέρα όμως από τις παραπάνω δωρεές, στο πλαίσιο της συνήθους κοινωφελούς του δράσης, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», έχοντας πλήρη αντίληψη της συνεχιζόμενης και επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα, εγκαινίασε στις αρχές του 2012 τριετή πρωτοβουλία€100 εκατομμυρίων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα. Η πρωτοβουλία έχει διττό σκοπό: πρόληψη και άμεση ανακούφιση από τις συνέπειες της κρίσης και δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον.

Από την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τον Ιανουάριο του 2012, έως σήμερα, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει δωρεές συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από εκατό μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, μέσω 135 δωρεών, που στοχεύουν στην ενίσχυση κοινωνικών ομάδων και τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει τριετούς πρωτοβουλίας €100 εκατομμυρίων του Ιδρύματος για την κρίση στην Ελλάδα, εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 13 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €4.309.000. Αυτός είναι ο έβδομος κύκλος δωρεών, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας, ενώ το Ίδρυμα παράλληλα συνεχίζει την αξιολόγηση άλλων οργανισμών, για πιθανή μελλοντική υποστήριξη.

Οι συγκεκριμένες δωρεές συμπληρώνουν τις συνήθεις προγραμματικές δράσεις του Ιδρύματος παγκοσμίως, και καθιστούν τον ρόλο του ακόμα πιο ολοκληρωμένο, επίκαιρο και ουσιαστικό στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης της χώρα μας, χωρίς ωστόσο ποτέ να μπορούν ή να επιδιώκουν να υποκαταστήσουν τον ρόλο της Πολιτείας.

Σύντομος απολογισμός δράσης:

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1 δισεκατομμυρίου, μέσω 2.361 δωρεών σε ΜΚΟ, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, το ΔΣ του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε συνολικά 261 νέες δωρεές, ενώ επέκτεινε περαιτέρω τις δράσεις του σε 29 χώρες ανά τον κόσμο.