Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κύρωση με Νόμο της Σύμβασης Δωρεάς για την Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία

20 Σεπ, 2018
Την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2018, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση των έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεγάλης Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για την Υγεία  περιλαμβάνει, στο σύνολό της, επτά έργα, κατόπιν συζητήσεων με το Yπουργείο Υγείας, βάσει των υφιστάμενων αναγκών στον τομέα της υγείας, ο προϋπολογισμός των οποίων αναμένεται να υπερβεί τα €200 εκατομμύρια.

Η σύμβαση ορίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΙΣΝ θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών. Θα ακολουθήσει η κύρωση επιμέρους συμβάσεων δωρεών που θα αφορούν σε κάθε ένα από τα επτά έργα και θα ρυθμίζουν τους ειδικότερους όρους υλοποίησης αυτών.

Πιο αναλυτικά, η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει:

• Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
• Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη
• Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου που θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ
• Την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
• Την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και τη συντήρηση υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ
• Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας
• Τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος

Με την κύρωση της σύμβασης δωρεάς, συστήνεται και η Εταιρεία ειδικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέας υλοποίησης που θα αναλάβει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων μέχρι την παράδοση τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών ως προς την πρόοδο εργασιών των δωρεών, το ΙΣΝ έχει εξ’ αρχής δεσμευθεί να παρέχει τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις. Η 1η ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2018, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά σχέδια των έργων υποδομών από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ενώ η 2η ενημέρωση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.