Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Άρθρο ΦΕΚ - Ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς Φορείς Δημόσιου Τομέα

02 Αυγ, 2018
Την Δευτέρα 30 Ιουλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μια νέα διάταξη που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών για την ενίσχυση φορέων του δημόσιου τομέα μέσω δωρεών που προέρχονται από ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η διάταξη αυτή ουσιαστικά επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να δεχθούν δωρεές από ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κοινωφελών ιδρυμάτων, και να τις υλοποιήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες ολοκλήρωσης μιας δωρεάς, με απώτερο στόχο την υποστήριξη προγραμμάτων που λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σε μια εποχή όπου η χώρα μας ακόμα πλήττεται από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η ρύθμιση αυτή απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους φορείς από γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα και διευκολύνει την έμπρακτη και ταχεία υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς τον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα η «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» (Άρθρο 55, ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018) αναφέρει ότι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση δωρεών από ιδιώτες, στο εξής θα ρυθμίζονται αποκλειστικά από τη σχετική σύμβαση δωρεάς μεταξύ του δωρητή και του δημόσιου φορέα και θα εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
Οι όροι που θα πρέπει να καθορίζουν εφεξής τέτοιου είδους συμβάσεις αναλύονται στο εν λόγω άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα ρύθμιση πατήστε εδώ.