Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Απολογισμός Προγράμματος Υποστήριξης Σχολείων

19 Ιαν, 2015
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τεχνολογίας τόσο στην παροχή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όσο και στην εφαρμογή νέων μεθόδων εκμάθησης, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από το 2007 έως και σήμερα, υλοποιεί Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων, μέσω του οποίου έχει προχωρήσει σε δωρεές συνολικού ύψους €2.848.300 σε 309 δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στη δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών προϋποθέσεων, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, αλλά και η ευρύτερη καθιέρωση της χρήσης πολυμέσων ως σύγχρονης και βασικής μεθόδου διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία.

Μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων, προσφέρεται τεχνολογικός εξοπλισμός και εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, στα οποία υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές τεχνολογικές υποδομές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση την ολοένα αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, εστιάζοντας σε σχολεία με ελλείψεις σε σχετικό εξοπλισμό αλλά και σε μαθητές που δεν ήταν επαρκώς εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 

Τα σχολεία που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων εξοπλίστηκαν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και βιβλία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Από το 2007 έως το 2013 το Πρόγραμμα χωρίστηκε σε 4 φάσεις υλοποίησης. Στην πρώτη φάση υπολοποίησης το 2007, επελέγησαν 28 Δημοτικά σχολεία στους νομούς Πέλλας και Κιλκίς. Για τα έτη 2008 με 2009, το Πρόγραμμα απευθύνθηκε σε 62 ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία των Νομών Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, και κυρίως σε σχολεία των πυρόπληκτων περιοχών που είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές, με στόχο να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού τους έργο. Επίσης, την ίδια χρονιά διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους δασκάλους των σχολείων του προγράμματος, τα οποία επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση μεθόδων για την καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού. Στην τρίτη και τέταρτη φάση υλοποίησής του, το 2012 και 2013, στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν αντίστοιχα 117 και 102 επιπλέον σχολεία από όλη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και ο κατάλογος των συμμετεχόντων σχολείων βρίσκονται αναρτημένα εδώ.

Η ολοκλήρωση της τέταρτης φάσης υλοποίησης σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την ολοκλήρωση του Προγράμματος Υποστήριξης Σχολείων στην αρχική του μορφή. Σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στη μάθηση, οι οποίες τοποθετούν τη χρήση των tablets στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής καινοτομίας, το Ίδρυμα διερευνά τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση νέου Προγράμματος Υποστήριξης Σχολείων, το οποίο θα εστιάζει στη χρήση των tablets στα σχολεία.   

Δεδομένου ότι υφίσταται μία σειρά από ερωτήματα και θέματα που άπτονται της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε σχολεία και, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, το Ίδρυμα προσανατολίζεται στην εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας σε πιλοτική βάση, πρώτα, και σε συνεργασία με λίγα σχολεία που θα επιλεγούν από το ίδιο, κατόπιν ενδελεχούς εσωτερικής έρευνας και αξιολόγησης. Εν συνεχεία, και κατόπιν αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, το Ίδρυμα ενδεχομένως να υποστηρίξει την υλοποίησή του σε πιο ευρεία κλίμακα.