Στήριξη Δημόσιων Σχολείων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στήριξη Δημόσιων Σχολείων

To Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων που υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πρόσφερε χρηματοδότηση για την αγορά τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα τα οποία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα, και δεν διαθέτουν τις σχετικές υποδομές. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος  ήταν να εξοπλίσει τα παιδιά με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία, καθώς η ψηφιακή παιδεία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις σπουδές τους. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθιέρωση της χρήσης πολυμέσων ως βασικής μεθόδου διδασκαλίας.