Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ανοιχτές συζητήσεις με τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Σπάρτης για τα 3 νέα νοσοκομεία ΙΣΝ

14 Μαρ, 2022
Στις 2, 3 και 8 Μαρτίου 2022, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργάνωσε ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις με τους κατοίκους και τοπικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και της Σπάρτης, σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, αντίστοιχα, που υλοποιούνται με αποκλειστική δωρεά μας, στο πλαίσιο της εν εξελίξει Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Πρόκειται για τον πέμπτο, κατά σειρά, κύκλο ανοιχτών συζητήσεων που διοργάνωσε το ΙΣΝ, στο πνεύμα της διαφανούς, τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας που επιδιώκουμε να έχουμε με τις τοπικές κοινωνίες των τριών περιοχών. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΙΣΝ, της Ομάδας Μελέτης, του Υπουργείου Υγείας και τοπικών φορέων, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε αναλυτικά το όραμα, ο σχεδιασμός και οι πρόσφατες εξελίξεις των έργων, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες συζητήσεις του Ιούλιου 2021. Οι εργασίες για τη δημιουργία των τριών νοσοκομείων συνεχίζονται εντατικά, σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα για έναρξη της κατασκευής τους τον Ιανουάριο 2023 και ολοκλήρωση και παράδοσή των έργων στην Ελληνική κοινωνία εντός του 2025. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το ΙΣΝ και η Ομάδα Μελέτης παρουσίασαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις κλινικές παροχές των νοσοκομείων, με αναφορά στις νέες προβλέψεις που ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό κατόπιν των πρόσφατων διαβουλεύσεων του ΙΣΝ με τις κατά τόπου ιατρικές κοινότητες. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, βάσει των οποίων η διαδικασία δημοπράτησης των τριών έργων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2022. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ανοιχτά τις ερωτήσεις του σχετικά με την ανάπτυξη και μελλοντική λειτουργία των τριών νοσοκομείων, αλλά και τα συνοδά έργα υποδομών, ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, για τη σύνδεση των νοσοκομείων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τις οδικές προσβάσεις.

Τα τρία έργα σχεδιάζονται από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano, σε ένα κοινό όραμα με το ΙΣΝ για τη δημιουργία νοσοκομείων τα οποία αποτελούν παγκόσμια πρωτοπορία μέσω της ένταξης υψηλότατων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και νεών τεχνολογιών στο σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. Επιπλέον, η ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης και ανθρωποκεντρικών μοντέλων φροντίδας στη θεραπευτική εμπειρία των ασθενών έχει σκοπό να τα καταστήσει διεθνή σημεία αναφοράς στον τομέα των νοσοκομειακών υποδομών.

Τα τρία νοσοκομεία θα λειτουργήσουν ως δημόσια νοσοκομεία διεθνών προδιαγραφών, με ιατρο-διαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νοσηλείας, σχεδιασμένα να είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον και, κυρίως, ανοιχτά και προσβάσιμα για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ενσωματώνουν πράσινες αρχές βιωσιμότητας του προγράμματος LEED. Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της σύγχρονης ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της βιώσιμης και αποδοτικής διαχείρισης και συντήρησης, καθώς και της διασύνδεσης των νοσοκομείων με συνεργαζόμενες μονάδες υγείας.

Ανοιχτή συζήτηση για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ


Ανοιχτή συζήτηση για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ


Ανοιχτή συζήτηση για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Οι επόμενες ενημερωτικές συναντήσεις του ΙΣΝ για τα τρία νοσοκομεία θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου SNF Nostos στις 23 και 24 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ενώ η επόμενη αναλυτική Τακτική Ενημέρωση Προόδου για την Πρωτοβουλία για την Υγεία θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΣΝ εντός του Μαρτίου 2022.

Η δωρεά για την ανέγερση και τον εξοπλισμό των τριών νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων ΙΣΝ στη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $500 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης την ανακαίνιση και επέκταση υποδομών σε νοσοκομεία της Αττικής, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού, την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων σε όλη τη χώρα.