Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Spotlight, 25 Χρόνια ΙΣΝ. Η Oμάδα μας Θυμάται: Από τον Θανάση Πολίτη, Αν. Διευθυντή Πληροφορικής

Ποια δωρεά θυμάσαι πιο έντονα;

Τη δωρεά του ΚΠΙΣΝ! Τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά στην ιστορία του Ιδρύματος!
Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το λεγόμενο «τριπλό» έργο από το 1998, από την αρχική ιδέα μέχρι την κατασκευή και την τελική παράδοσή του στην ελληνική κοινωνία, το 2017. Ιδιαίτερα η υποδομή πληροφορικής του έργου ήταν απαιτητική, δύσκολη και, ταυτόχρονα, αποτέλεσε για μένα μια πολύτιμη διδακτική εμπειρία.

Ποιο κομμάτι της δουλειάς σου στο ΙΣΝ είναι το αγαπημένο σου;

Οι άνθρωποι. Το να βοηθάω τους συναδέλφους μου και τους οργανισμούς που υποστηρίζει το ΙΣΝ να κατανοούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία προς όφελός τους.

Θανάσης Πολίτης, Αν. Διευθυντής Πληροφορικής, Αθήνα
Ο Θανάσης εργάζεται στο ΙΣΝ από το 1996, το πρώτο έτος λειτουργίας του Ιδρύματος, και είναι μέλος της ομάδας που υλοποιεί το SNF Nostos, τη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του ΙΣΝ.