ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος, Πρόεδρος
Φίλιππος Νιάρχος, Πρόεδρος
Σπύρος Νιάρχος, Πρόεδρος
Γιώργος Αγουρίδης
Heini Murer

Βασίλης Κασκαρέλης, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Sir Dennis Weatherstone υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος από τον Απρίλιο του 1996 έως τον θάνατό του, τον Ιούνιο του 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τον ευχαριστεί εσαεί για την καθοδήγησή του.