Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Γιώργος Αγουρίδης

Μέλος

Ο Γιώργος Αγουρίδης είναι μέλος και νομικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι δικηγόρος Αθηνών. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών "Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ"( (1980-1985), μέχρι την μεταβίβαση της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο, της Alpha Bank (2000 - 2014), μέλος, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ (Alpha Finance, Δέλτα Πληροφορική και Unisystems μεταξύ άλλων) καθώς και μέλος ή Πρόεδρος πλήθους μη κερδοσκοπικών ‎φορέων και οργανώσεων.  Υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ειδικού Σκοπού Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.", που χρηματοδότησε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ, μέχρι τη μεταβίβαση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. από το ΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο, τον Φεβρουάριο του 2017.