Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Year Up
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την επέκτασης της εθνικής Πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής και Κινητής Μάθησης του οργανισμού Year Up με σκοπό την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργατικού δυναμικού σε νέους αστικών περιοχών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες