Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
XpatAthens AMKE
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό XpatAthens, συμβάλλοντας στην αποστολή του για την κάλυψη των αναγκών της διεθνούς ελληνικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός συνδέει τους ενδιαφερόμενους με πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας στην Ελλάδα.