Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Worldwide Hospice Palliative Care Alliance

Οργανισμός
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρεά στηρίζει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αξιολόγηση των αναγκών στις υπηρεσίες περίθαλψης και παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και ενηλίκων με σοβαρές ασθένειες, καθώς και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην οργάνωση και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης της παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Ελλάδα