Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
World Vision Schweiz
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ζάμπια
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης "fun2learn" με σκοπό την προώθηση νέων μεθόδων εκπαίδευσης στη Ζάμπια μέσω της χρήσης του Zedupad, ενός tablet 7 ιντσών, όπου περιλαμβάνεται ολόκληρη η διδακτέα ύλη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα αγγλικά, καθώς και σημαντικά κεφάλαιά της στις οκτώ κύριες τοπικές γλώσσες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Αρμενία