Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
WNET
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη μετάδοση και προώθηση του προγράμματος "Women, War & Peace II" από το WNET, το οποίο αποτελεί μία κορυφαία πηγή προγραμμάτων που εκπέμπονται σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο PBS στις Η.Π.Α.