Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Winchester College
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της θέσης επιμελητή/επιμελήτριας στο Warden’s Stables Museum, του οποίου σκοπός είναι η συντήρηση και η έκθεση της πλούσιας αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής συλλογής του Winchester College, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και αντικείμενα από την αρχαία Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ηνωμένο Βασίλειο