Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

We The Curious Limited

Οργανισμός
We The Curious Limited
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους επισκέπτες—ανεξαρτήτως τοποθεσίας, υποβάθρου και ικανοτήτων—την πρόσβαση σε μια έκθεση επιστημών και τεχνών με εφαλτήριο την καθαρή περιέργεια για θεμελιώδεις έννοιες, καθώς και τα χιλιάδες ερωτήματα του κοινού.