Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Wave Hill, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το Wave Hill για την υλοποίηση του Family Art Project, ενός προγράμματος διαφορετικών γενεών για οικογένειες με σκοπό τη βαθύτερη σύνδεσή τους με το περιβάλλον.