Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
VSA Arts
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2009
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ VSA το 2010 στην Ουάσινγκτον, το οποίο συγκεντρώνει καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο σε μια πολυπολιτισμική γιορτή των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ανοιχτή στους ανθρώπους όλων των δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού για τη συμμετοχή και την ένταξη ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες στον χώρο των τεχνών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2004
Ηνωμένες Πολιτείες