Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
VOW for Girls, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το Girls First Fund και τη λειτουργία του VOW, που έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Το Girls First Fund πραγματοποιεί δωρεές σε οργανισμούς που έχουν ως αποστολή να βοηθήσουν τα κορίτσια να παραμείνουν στο σχολείο και να το ολοκληρώσουν, να ακολουθήσουν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής, να αμφισβητήσουν παραδοσιακούς ρόλους φύλων, να εξελιχθούν σε ηγετικές φυσιογνωμίες, καθώς και να είναι ενήμερες σχετικά με τα σεξουαλικά-αναπαραγωγικά δικαιώματά τους και τα δικαιώματα που αφορούν στην υγεία τους.