Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Volunteer4Greece
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού Volunteer4Greece, ο οποίος παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με πιθανούς εθελοντές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα.