Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
US Soccer Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος Soccer for Success, ενός μετασχολικού προγράμματος, με αποστολή να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν υγιεινές συνήθειες και βασικές δεξιότητες ζωής.