Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Urbanact / Εναλλακτικές Μορφές Πολιτισμού

Οργανισμός
Urbanact / Εναλλακτικές Μορφές Πολιτισμού
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της πιλοτικής φάσης του προγράμματος "Χρώμα στα Ελληνικά Νησιά", μια πρωτοβουλία που σκοπεύει να αναζωογονήσει διάφορους χώρους σε Ελληνικά νησιά μέσω δημόσιων τοιχογραφιών.