Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

University of Delaware

Οργανισμός
University of Delaware
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη της Biden School of Public Policy & Administration του University of Delaware με σκοπό την πιλοτική συμμετοχή στην πρωτοβουλία Stavros Niarchos Foundation (SNF) Ithaca Initiative, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου, στην προώθηση της εμπλοκής στα κοινά, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργών και συμμετοχικών πολιτών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες