Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

University of California, Los Angeles (UCLA)

Οργανισμός
University of California, Los Angeles (UCLA)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Η δωρεά καλύπτει την ίδρυση επιχορηγούμενης Πανεπιστημιακής έδρας στη Σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό, διασφαλίζοντας τη διδασκαλία της γλώσσας στο UCLA για δεκαετίες, καθώς το Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού ΙΣΝ συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες